Fire Fighting & Rescue Security & Defense to Aircraft slide Yacht Slide
Sản phẩm
NDTC.Trading tập trung vào hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, đại diện thương mại và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
 
NDTC.Trading là đại diện độc quyền và là đại diện thương mại của nhiều hãng sản xuất hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực dưới đây: