Fire Fighting & Rescue Security & Defense to Aircraft slide Yacht Slide
Công ty

NDTC.Trading tập trung vào hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, đại diện thương mại và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật liên quan trong các lĩnh vực sau:

 
NDTC.Trading là đại diện độc quyền và là đại diện thương mại của nhiều hãng sản xuất hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực nêu trên.