SFFS slide to 1
  • abc
  • abc
  • abc
  • Thông số kỹ thuật
  • Catalogues
«Quay lại

Sản phẩm cùng loại

Hệ thống cảnh báo và chữa cháy trong nhà

Hệ thống chữa cháy chuyên dụng trong việc bảo vệ con người, các tòa nhà và máy móc.

more

Hệ thống súng phun chữa cháy trong nhà

Hệ thống chữa cháy trong các phòng lớn, khu vực nhà kho, khu xử lý rác thải, v...v...

more


Hệ thống POLY CAFS đôi

Mạnh mẽ, hệ thống chữa cháy tự cung cấp năng lượng tại khu vực ngoài khơi.

more