Municipal slide 3 Municipal slide 2 Municipal slide 1
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • abc
 • Thông số kỹ thuật
 • Catalogues
«Quay lại

Sản phẩm cùng loại

Xe chữa cháy thu gọn

Xe chữa cháy nhỏ có trọng lượng từ 3.5 đến 13 tấn

more

Xe theo tiêu chuẩn châu Âu

Xe chữa cháy có trọng lượng từ 9 đến 18 tấn

more


Xe chữa cháy đô thị thiết kế tùy biến

Xe chữa cháy có trọng lượng từ 12 đến 33 tấn

more