Special slide to 1 Special slide to 2 Special slide to 3
Phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt 

Địa hình xấu không thể vượt quả trong các hoạt động khắc phục thảm họa thiên tai, thiểu nguồn nước trong thời kỳ hạn hán hoặc lũ lụt, được gọi là các tình huống có thể gây nguy hiểm đều được khắc phục bởi những các loại xe chuyên dụng được trang bị thiết kế đặc biệt này.

Dòng xe chuyên dụng của Rosenbauer chuyên phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt hỗ trợ chiến sỹ cứu hỏa một cách hiệu quả và cho phép khắc phục sự cố một cách nhanh chóng trong mọi tình huống.   

Tiêu điểm:

  • Tính cơ động tối đa, ngay cả trên địa hình xấu 
  • Cung cấp các giải pháp đặc biệt nhằm hỗ trợ nhanh chóng khi có thảm họa 
  • Hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho chiến sỹ cứu hỏa
  • Mô hình xe chuyên dụng cho những nhu cầu đặc biệt 


Sản phẩmVideo


Đối tác