Slide to Industrial 1
Khả năng chữa cháy công nghiệp vượt trội
 
Dòng xe chữa cháy công nghiệp là phương tiện chữa cháy chuyên dụng được thiết kế  theo nhu cầu của khách hàng. Hệ thống bơm công suất lớn tích hợp với hệ thống trộn bọt chuyên nghiệp, thể tích téc bọt và téc nước lớn cũng như các hệ thống trộn bột chữa cháy hoặc CO2 là những đặc tính cốt lõi của dòng phương tiện này.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, việc duy trì vận hành liên tục của bơm tại công suất tối đa luôn được chú trọng.
 
Tiêu điểm:
 
 
  • Mô hình xe được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng 
  • Hệ thống bơm công suất tối đa
  • Hệ thống trộn bọt hiệu suất cao
  • Thể tích thùng chứa bọt và nước lớn 
  • Các hệ thống bổ trợ như hệ thống bột và CO2 


Sản phẩmVideo


Đối tác