Hiệu quả chữa cháy cao nhất do đạt lưu lượng phun tối ưu

 

Chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất khi xe chữa cháy đáp ứng được những công việc như chữa cháy sơ bộ, chữa cháy nhanh chóng và linh hoạt. Hệ thống siêu áp suất UHPS Rosenbauer là một giải pháp lý tưởng.  

Sương phun nhỏ mịn nhất cũng như hỗn hợp nước cộng bọt đạt tỷ lệ thích hợp nhất tại điểm áp suất 100 bar . UPHS có lưu lượng đầu ra 38 lít/phút hoặc 51 lít/phút.

 

Tiêu điểm

 

  • Hiệu suất chữa cháy tối ưu
  • Tầm phun cao và phạm vi hoạt đông rộng 
  • Có thể tiếp cận sâu bên trong đám cháy
  • Có tích hợp hệ thống trộn bọt và lăng phun bọt


Hệ thống dập lửa UHPS

Lưu lượng 38L/phút với áp suất 100 bar

more

Hệ thống dập lửa UHPS XL

Lưu lượng 51L/phút với áp suất 100 bar

more