• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật NDTC
  • Điện thoại: (+84.24) 3938 8629
  • International Centre 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NDTC

Trụ sở chính:      Tầng 1, Trung tâm Thương mại Quốc tế, 17 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:          (+84.24) 3938 8628 - 3938 8629
Số FAX:              (+84.24) 3938 8627
Email:                 headoffice@ndtcgroup.com.vn
Website:             http://www.ndtctrading.com.vn
                            http://www.ndtcgroup.com.vn

Để biết thêm thông tin, vui lòng điền vào bảng thông tin liên hệ dưới đây: