Fire Fighting & Rescue Security & Defense to Aircraft slide Yacht Slide
Số lượt xem: 253
Gửi lúc 09:52' 04/05/2019
BUSINESS DEVELOPMENT DEPUTY MANAGER

BUSINESS DEVELOPMENT DEPUTY MANAGER

(Phó Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh (Full – time))

 

I/ TỔNG QUAN MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Cùng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tham gia điều phối công việc của Phòng Phát triển Kinh doanh và hỗ trợ trực tiếp Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh cùng các thành viên khác của công ty trong công tác xây dựng, phát triển và duy trì chiến lược kinh doanh mà Ban Giám đốc đã đề ra.

 

II/ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

 • Tham gia cùng Trưởng Phòng quản lý các hoạt động về kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển hệ thống mạng lưới đại lý thương mại, xây dựng và thực hiện các dự án thương mại nhằm đảm bảo mục tiêu doanh số thương mại;
 • Trong phạm vi phụ trách, tham gia quản lý thực hiện các dự án thương mại từ quá trình xây dựng dự án đến khi tham gia thầu và ký kết hợp đồng. Tham gia phiên dịch các cuộc họp, cuộc trao đổi ngoại giao, các buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Trực tiếp thực hiện các buổi thuyết trình giới thiệu hoặc training về sản phẩm;
 • Tham gia định hướng cho hoạt động tìm kiếm và củng cố mạng lưới các Nhà sản xuất phương tiện và thiết bị thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
 • Điều phối công việc (các) nhân viên thuộc bộ phận phụ trách trong Phòng Phát triển Kinh doanh trong quá trình hoạt động phát triển thương mại và thực hiện dự án;
 • Hướng dẫn, đào tạo (các) nhân viên thuộc bộ phận phụ trách trong Phòng Phát triển Kinh doanh liên quan đến hoạt động tìm kiếm nhà sản xuất, quản lý và thực hiện dự án, quản lý đơn hàng;
 • Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các dự án/đơn hàng về thiết bị, phương tiện và dịch vụ kỹ thuật của Bộ phận phụ trách;
 •  Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các dự án/đơn hàng thiết bị, phương tiện và dịch vụ kỹ thuật theo phân chia vùng miền và nhóm khách hàng;
 • Tham gia các công việc khác của phòng Phát triển Kinh doanh theo sự phân công của Giám đốc/ Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh;
 • Phối hợp và hỗ trợ Phòng Quản lý Dự án, Phòng Dịch vụ Kỹ Thuật; hỗ trợ các bộ phận khác theo yêu cầu công việc và theo sự phân công của Giám đốc/ Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh.

 

III/ YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên; Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, Kinh tế, Đối ngoại;
 • Ứng viên đã có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong công tác Phát triển Kinh doanh/Bán hàng và tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương; 
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint).                                                                                                                               


Tin bài liên quan


«Quay lại

↑ Top